Wijzigingen bij Hooghenraed

De marktrente is al lange tijd laag. Veel verzekeraars ervaren momenteel de gevolgen van die lage rente. Ook wij helaas. Voor ons heeft het tot gevolg dat wij vanaf 25/01/2017 stoppen met het aanbieden van nieuwe levensverzekeringen.

Waarom nemen wij deze maatregel?

De lage rente heeft bij verzekeraars gevolgen voor de winstgevendheid van levensverzekeringen. Voor Hooghenraed betekent het dat nieuwe aanvragen van verzekeringen niet langer winstgevend zijn. Om deze reden zijn wij in het belang van onze polishouders en ook in uw belang helaas genoodzaakt om te stoppen met het aanbieden van nieuwe levensverzekeringen. Het stoppen met aanbieden van nieuwe verzekeringen is een ingrijpende maatregel. Het nakomen van onze verplichtingen aan onze bestaande klanten gaat bij ons echter boven alles.

Welke maatregel nemen wij?

Wij stoppen vanaf 25/01/2017 met het aanbieden van het product Overlijdensbijstand Wij blijven onveranderd onze verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van onze lopende verzekeringen zoals u dat van ons gewend bent.

Wat verandert er voor u?

Voor u verandert er NIETS. Uw polissen worden nog steeds zorgvuldig beheerd, zoals u dat van ons gewend bent. Wij blijven verantwoordelijk voor àlle verzekeringscontracten. Dit wil zeggen dat u nog steeds aanpassingen aan uw polissen kan doorgeven (vb adreswijzigingen), en wij nog steeds maandelijks de premies innen. Bij overlijden zorgen wij dat uw nabestaanden zowel de financiële steun als de bijstand krijgen. Ook het gewaarborgd rendement blijft onveranderd.

Heeft u behoefte aan meer informatie?

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u naar aanleiding van bovenstaande berichtgeving aanvullende vragen heeft. De medewerkers van de afdeling Relatiebeheer van Hooghenraed staan u graag te woord. Zij zijn bereikbaar via het telefoonnummer 03/328 64 50 of per e-mail info@hooghenraed.be.

Wij hopen op uw begrip voor deze helaas noodzakelijke maatregel.