Respect voor uw gegevens

Wederzijds vertrouwen is een van onze kernwaarden. Wij respecteren uw privacy en uw persoonlijke gegevens. Daarom zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Wij verwerken (verzamelen, gebruiken, bewaren, verstrekken en vernietigen) persoonsgegevens. Wij beveiligen daarbij uw gegevens en houden ons aan wet- en regelgeving. Wij treffen alle mogelijke maatregelen om uw gegevens te beschermen. Bijvoorbeeld door de beveiliging van de toegang tot gebouwen, systemen en computers. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u bijvoorbeeld denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens. Persoonsgegevens krijgen wij van u als u bijvoorbeeld een contact- of aanvraagformulier invult, een brief of e-mail stuurt, of met ons belt. Als u onze website bezoekt, krijgen wij soms ook gegevens van u. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of een cookie.

Wet- en regelgeving

Wij houden ons aan de wet- en regelgeving die met persoonsgegevens te maken heeft. Dat is bijvoorbeeld de Wet bescherming van persoonsgegevens die ook wel eens de privacywet genoemd wordt. Wij houden ons ook aan de informatie over het belangenconflictbeleid van onze maatschappij. De volledige tekst kunt u hier opvragen. Persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt als wij u dat vooraf verteld hebben. Wij doen dat bijvoorbeeld in de polisvoorwaarden.

Wilt u uw gegevens zien?

Wilt u zien welke gegevens wij van u hebben? Dat kan en heet het recht van inzage. Stuur een brief of e-mail waarin u vertelt dat u wilt zien welke gegevens wij van u hebben. Voeg bij deze brief of e-mail een (digitale) kopie van uw geldige paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs. U kunt de brief of e-mail sturen naar:

Hooghenraed Levensverzekeringen
Postbus 6
3740 AA Baarn NEDERLAND
info@hooghenraed.be

Contact

Heeft u een vraag over onze website? Dan kunt u ons een brief schrijven:

Hooghenraed Levensverzekering
T.a.v. de afdeling Marketing
Postbus 6
3740 AA Baarn NEDERLAND
info@hooghenraed.be