Heeft u vragen over onze uitvaartverzekering, Overlijdensbijstand of onze andere diensten? Hooghenraed helpt u graag verder. Hier vindt u alvast de meest gestelde vragen over Hooghenraed of de uitvaartverzekering, Overlijdensbijstand.

Update 5 september 2018

Beste klant, de uitvaartverzekeringen van Hooghenraed zijn overgenomen door DELA. Om deze overname tot stand te brengen werken wij in de achtergrond aan de overzetting van polisgegevens. Indien u een wijziging wenst door te geven, kan dit via de wijzigingsformulieren. Wij zorgen voor de uitvoering maar dit kan momenteel enkele weken duren. Van zodra de wijziging is doorgevoerd, ontvangt u een bevestiging. U hoeft hier verder niets voor te ondernemen. Uitzonderingen zijn overlijdensmeldingen, deze worden meteen verwerkt. Wij danken u voor uw geduld en begrip.

Wijzigen gegevens

Hoe kan ik mijn adresgegevens wijzigen?
Bent u verhuisd? Geef dan uw nieuwe adres door aan Hooghenraed. Vul hiervoor dit formulier in.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?
Wilt u uw rekeningnummer wijzigen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Hoe kan ik de betalingstermijn van mijn polis(sen) wijzigen?
Wilt u uw betalingstermijn wijzigen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Hoe moet ik doorgeven dat ik gescheiden ben?
Gaat u scheiden? Of bent u gescheiden? En wilt u dat uw ex-partner de premie van zijn/haar eigen polis gaat betalen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Wat moet ik doen als ik de index op mijn verzekering wil aanpassen?
U kunt de index op uw polis wijzigen met dit formulier.

Hoe kan ik de begunstiging op mijn polis wijzigen?
U kunt ons altijd vragen om de begunstiging te veranderen. Wij sturen u dan een nieuwe polis. U kunt u dit aan ons vragen met dit formulier.

Pas als u van ons het gewijzigde polisblad heeft ontvangen is de nieuwe begunstiging van toepassing.

Wat moet ik doen als de persoonsgegevens op mijn polis niet juist zijn?
U wilt de persoonsgegevens op een polis wijzigen. U kunt dit aan ons doorgeven met dit formulier. Nadat wij dit formulier van u hebben ontvangen passen wij de polisgegevens aan. Bij een wijziging in geboortedatum dient u er rekening mee te houden dat er een wijziging in de premie kan plaatsvinden. Dit komt omdat de premie onder andere bepaald wordt door de leeftijd van de verzekerde.

Wij maken u er op attent dat het niet mogelijk is om de verzekerde persoon te wijzigen op de polis. U kunt dit formulier alleen gebruiken om spellingsfouten in naam en geboortedatum aan ons door te geven.

Indien uw voornaam en/of achternaam is gewijzigd, dan verzoeken wij u een formeel document mee te sturen van de naamswijziging. Dit kan zijn een Koninklijk Besluit of een uittreksel van de Gemeente administratie waaruit de wijziging blijkt.

Overige

Kan ik mijn verzekering houden als ik verhuis naar het buitenland?
De polissen van Hooghenraed blijven geldig als de verzekerde tijdelijk vertrekt uit België of in een ander land van de Europese Unie gaat wonen. Gaat de verzekerde wonen in een land buiten de Europese Unie? Dan moet u dit aan ons doorgeven. We kijken dan of we de verzekering moeten aanpassen. We kunnen ook besluiten de verzekering te stoppen en u in één keer het bedrag van de afkoopwaarde te betalen. Wat we beslissen hangt af van het land waar de verzekerde gaat wonen.

Laat u ons niet weten dat de verzekerde definitief is verhuisd naar een land buiten de Europese Unie? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering bij overlijden.

Wat moet ik doen als ik mijn polis kwijt ben?
Bent u uw polis kwijt? Of wilt u een nieuw polisblad ontvangen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Hoe kan ik mijn kinderen meeverzekeren?
Kinderen van de verzekerde onder de 18 jaar die in België wonen, kunt u gratis meeverzekeren. U moet het kind dan wel bij ons aanmelden. U kunt dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Krijgt of adopteert de verzekerde een kind als u de verzekering al heeft? Geef dan de naam en geboortedatum van het kind binnen 3 maanden na de geboorte of adoptie aan ons door. Indien u uw kind aanmeldt binnen 3 maanden na de geboorte dan hoeft u geen gezondheidsvragen te beantwoorden.

Privacy

Kan een bewindvoerder bij de gegevens van mijn verzekering?
Indien iemand uw zaken (tijdelijk) overneemt hebben wij hier bewijs van nodig. Anders mogen wij diegene geen gegevens verstrekken in verband met de Wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Kan de verzekering overgeschreven worden op naam van iemand anders?
Nee dit is niet mogelijk. De verzekering is persoonsgebonden en kan dus niet worden overgeschreven.

Waarom verstrekt Hooghenraed mijn gegevens niet aan derden?
Wij mogen de gegevens van de verzekering niet zomaar verstrekken aan derden. Dit in verband met de Wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Verzekerd kapitaal

Hoe kan ik het kapitaal van mijn verzekering verlagen?
U wilt het kapitaal van uw verzekering verlagen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen vragen wij u om dit formulier volledig in te vullen en aan ons terug te sturen.

Wij maken u er op attent dat een Overlijdensbijstand polis niet verlaagd kan worden. Daarnaast vervalt bij verlaging van het kapitaal het indexpercentage op uw polis.

Wat moet ik doen als ik mijn verzekering bij Hooghenraed niet wil verhogen?
Als u niet wilt dat uw verzekering jaarlijks verhoogd wordt kunt u dat doorgeven. Wij passen dan de index op uw polis aan. U kunt de index op uw polis wijzigen met dit formulier.
U kunt dit formulier ook gebruiken als u een ander indexpercentage op uw polis wenst.

Premiebetaling

Kan ik mijn premie ook via een permanente overboeking betalen?
Nee, betaling is alleen mogelijk met automatische incasso of een overschrijvingsformulier

Hoe moet ik doorgeven dat iemand anders de premie gaat betalen?
Wilt u dat iemand anders de premie gaat betalen? De nieuwe verzekeringnemer gaat dan de premie betalen. Ook krijgt de nieuwe verzekeringnemer dan de rechten over de polis. Dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Hoe kan ik de verzekering weer in werking stellen nadat ik stopte met premie betalen?
Bent u gestopt met premie betalen maar wilt u weer premie gaan betalen ? Geeft u dit dan binnen 3 jaar aan ons door. Vul hiervoor dit formulier in.

Op het moment dat wij van u het ingevulde formulier hebben ontvangen kunnen wij bepalen of de polis hersteld kan worden en wat de definitieve achterstand van de polis is.

Wat zijn de gevolgen wanneer ik stop met premie betalen?
U wilt stoppen met premie betalen. Of u heeft dit al gedaan. Wij vinden het belangrijk om u op de gevolgen hiervan te wijzen.

  • Doordat u stopt met premie betalen kunnen wij geen uitkering meer doen bij overlijden aan de uitvaartverzorger of aan de nabestaanden. Of wij keren een lager bedrag uit. Dit betekent dat de nabestaanden de uitvaart op een andere manier moeten betalen.
  • Sluit u in de toekomst een nieuwe verzekering af? Dan gaat u waarschijnlijk een hogere premie betalen dan wanneer u nu verzekerd blijft. Dit komt doordat u dan op een hogere leeftijd afsluit of omdat uw gezondheid misschien verslechterd is.
  • Sluit u bij een andere maatschappij een nieuwe verzekering af? Dan wijken waarschijnlijk ook de looptijd en de inhoud van het pakket af.
  • Sluit u een vergelijkbare verzekering af? Dan zijn hier vaak kosten aan verbonden.

Wat gebeurt er als u te laat betaalt? Of als u niet betaalt?

  • Betaalt u te laat? Dan sturen wij u een brief met een herinnering. Wij doen dit maximaal drie keer.
  • Heeft u langer dan 4 maanden achter elkaar geen premie betaald? Dan sturen wij u een brief waarin staat dat we de verzekering stoppen. De begunstigde krijgt dan geen geld meer van ons als de verzekerde overlijdt. Wilt u dit niet? Dan moet u ons dit laten weten. Gaan wij akkoord met uw verzoek? Dan moet u de premies betalen die u nog niet betaald had. Heeft u alle premies betaald? Dan geldt de verzekering weer zoals die op de polis staat.
  • Heeft u premies niet betaald, maar is de verzekering nog niet gestopt? En overlijdt de verzekerde? Dan trekken we deze premies af van het bedrag dat wij betalen.

Kan ik de premie van mijn uitvaartverzekering in één keer betalen?
Wanneer u kiest voor volstorten betaalt u alle premies voor uw uitvaartverzekering in één keer. Uw uitvaartverzekering is vanaf dat moment premievrij. Dat betekent dat u niets meer hoeft te betalen voor uw uitvaartverzekering. Wilt u uw polis volstorten? Stuurt u dan een e-mail naar: info@hooghenraed.be.

Waarom wordt de premie voor mijn verzekering niet afgeschreven?
Als u ons een machtiging heeft verstrekt om de premie van uw rekening af te schrijven dan zal Hooghenraed de premie automatisch van uw rekening afschrijven. Het kan voorkomen dat de bank ons laat weten dat automatische incasso niet mogelijk is. Dit kan bijvoorbeeld komen door onvoldoende saldo of een rekeningblokkade.

Wanneer wij de premie niet kunnen incasseren loopt u een betalingsachterstand op. Wij zullen u in dat geval een brief sturen en proberen de achterstand op een later moment opnieuw af te schrijven.

Neemt u contact op met uw bank om het probleem van automatische incasso op te lossen. Zo voorkomt u dat uw verzekering stopt.

Opzeggen

Hoe kan ik mijn verzekering opzeggen?
Op het moment dat u de verzekering wilt opzeggen dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Wat is premievrij maken?
Bij premievrij maken (dit noemen we ook wel reduceren) wordt het verzekerd bedrag lager dan wanneer u premie blijft betalen.

De premievrije waarde is niet gelijk aan alle premie die u heeft betaald. Een deel van de premie gebruiken wij om ervoor te zorgen dat wij het verzekerd bedrag altijd kunnen betalen. Ook als de verzekerde overlijdt voordat u alle premie heeft betaald. Wij gebruiken een deel van de premie om onze kosten te betalen. Wat overblijft is onze basis voor het berekenen van de premievrije waarde.

In uw polisvoorwaarden kunt u lezen wat de minimale premievrije waarde is. Is de premievrije waarde lager? Dan stoppen wij de verzekering. Soms kunnen wij nog een afkoopwaarde berekenen. Is de premievrije waarde hoger? Dan keren wij dat bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Wilt u uw polis premievrij maken? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Wat is afkopen?
Bij afkopen stoppen wij de verzekering en krijgt u een bedrag terug. De berekening is hetzelfde als bij premievrij maken. Wij halen er bij afkoop alleen ook nog afkoopkosten af. Blijft er daarna nog een bedrag over? Dan maken wij dat bedrag over op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Wilt u uw polis afkopen? Dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Overlijden

Aan wie keert Hooghenraed uit bij overlijden?
In de polis is vastgelegd wie de begunstigde is van de verzekering. Bij uitbetaling houden wij de laatst door ons geaccepteerde begunstiging aan.

Wanneer wordt de verzekering uitgekeerd?
Wij keren uit als de verzekerde overlijdt. De verzekering stopt dan. Wij betalen altijd maar één keer. De verzekering stopt niet als een gratis meeverzekerd kind overlijdt. Als de verzekerde overlijdt dan kunt u dit aan ons doorgeven met dit formulier.

Op het moment dat wij van u de melding van overlijden, samen met de akte van overlijden, hebben ontvangen gaan wij de uitkering van de verzekering verder afhandelen. Dit doen wij volgens de voorwaarden en begunstiging die gelden op de polis. U ontvangt van ons schriftelijk bericht hierover.

Wat gebeurt er als een (meeverzekerd kind) komt te overlijden?
Overlijdt een meeverzekerd kind? U kunt ervoor kiezen om de facturen voor de uitvaart door ons te laten betalen. Wij betalen dan de facturen aan de uitvaartondernemer. Of aan u nadat u de door u betaalde facturen aan ons heeft voorgelegd.

Wij betalen nooit meer dan het verzekerd kapitaal van de verzekerde ouder.

Wij betalen niets als u in de gezondheidsverklaring geen medische gegevens geeft die u wel had moeten geven.

Is een ongeboren kind meeverzekerd?
Is een pas geboren kind overleden en niet ouder dan 30 dagen geworden? Of wordt een kind doodgeboren na een zwangerschap van minimaal 20 weken? De hoogte van de uitkering kunt u in uw polisvoorwaarden teruglezen.